Patrasche VZW is een non-profit organisatie die sinds 2002 werkt vanuit een bijzondere hulpverleningscontext, waarbij geselecteerde honden worden ingezet binnen de welzijnszorg.

Werking

Onze vernieuwende begeleidingsvorm is een doelgerichte en heilzame manier om jongeren en volwassenen met psychosociale problemen er opnieuw bovenop te helpen.

Wanneer praten niet langer zinvol lijkt, kan contact met dieren onder deskundige begeleiding het hulpverleningsproces opnieuw richting en vorm geven. Mensen binden zich makkelijker aan dieren omdat zij noch oordelen noch veroordelen en onvoorwaardelijk genegenheid schenken. Op deze manier vergroten we de mogelijkheden tot dialoog, educatie, optimalisatie van de ontwikkeling en het slagen van het helingsproces.

Vanuit deze visie creëren wij samen met de dieren een niemandsland binnen een rustgevende en groene omgeving. Hier kan men terecht voor ons hulpverleningsprogramma, hondenbegeleiding en opleiding.

Patrasche werkt enkel met professioneel opgeleiden, die beschikken over de specifieke kennis om begeleidend te werken met assistentiedieren. Onze organisatie is ingebed in internationale samenwerkingen en verleent begeleiding over de grenzen heen.

Visie

Patrasche gelooft dat de mogelijkheden tot dialoog, educatie, optimaliseren van de ontwikkeling en de effectiviteit van een genezingsproces, significant kunnen vergroten wanneer dieren als intermediair fungeren binnen een begeleidingsrelatie.
Patrasche staat voor het verzorgen van- en werken met dieren en ecosystemen hetgeen een specifiek klimaat creëert waarin een natuurlijk evenwicht en respect voor alle leven en voor de kwaliteit van de collectieve en individuele habitat terug een plaats kunnen krijgen. Patrasche zorgt er tevens voor dat onze doelgerichte activiteiten binnen een dierentherapeutisch proces transformeerbaar zijn naar de directe omgeving van de cliënt en zijn verdere leven. Deze transformatie integreren wij bewust in de programma’s waar wij mee werken.

Katrien Kintaert

‘In tegenstelling van wat misschien wordt verwacht ben ik niet zozeer bevlogen door dieren, dan wel door de zoektocht naar een meer efficiënte vorm van hulpverlening. Na jaren in de klassieke (merendeels) praathulpverlening te hebben vertoefd, besloot ik dat de hulpverleningscontext cruciaal was voor het al dan niet behalen van doelstellingen. De hulpverleningscontext die ik tot dan toe kende was weliswaar te verantwoorden maar – althans wat mij betrof –  ontoereikend voor een groot aantal jongeren in de bijzondere jeugdzorg. Ik zag niet direct een alternatief, hield de hulpverlening voor bekeken en ging andere, meer authentieke Afrikaanse en Aziatische oorden opzoeken, en net door die andere oorden kwam ik op het idee om een hulpverleningscontext te gaan creëren die zo boeiend, uitdagend en integer is, dat ze onweerstaanbaar wordt .. een context waarin men hard aan zichzelf kan werken, zonder dat men er zelf erg in heeft.

In mijn zoektocht naar deze context kwam ik terecht aan de Paul University bij Dr. Aaron Katcher die mij de kracht van werken via dieren en via een andere hulpverleningscontext aanleerde en deed ervaren. Hij was zowel als mentor en als mens een schitterende leermeester. Ik deed stage in Green Chimneys in New York en eens terug in België richtte ik het Keerhof op.

In de daaropvolgende jaren hadden we een hondenproject, een fretjesproject en een vlinderproject. We werkten zoveel mogelijk in de schaduw en kregen de meest diverse doelgroepen over de vloer. In die periode kon ik  in VSPW/Balans ook de opleiding ‘therapeutisch werken met assistentie van dieren’ uitbouwen. Uiteindelijk werken we nu in een schitterend domein van Natuur en Bos in Oostakker met diverse types honden in een uitgebreid en individueel begeleidingsprogramma en zijn we klaar om de opleiding ook over de grenzen heen aan te bieden.’