Inleiding

Begeleiding met assistentie van dieren voor verschillende doelgroepen in de Welzijnssector is een nieuw hulpverleningsterrein in Vlaanderen. Hier en daar duiken vormen van equitherapie (begeleiding via paarden) op en enkele diensten en instellingen organiseren kleine dierenparkjes voor hun cliënten. Het doelgericht inzetten van een dier als partner in een (therapeutisch) begeleidingsproces omvat echter heel wat criteria en specifieke kennis omtrent de combinatie van dieren, mensen en hulpverleningsdoelstellingen. Immers, het werken via dieren brengt een dubbele verantwoordelijkheid met zich mee: én voor de cliënt én voor het dier dat wordt ingezet. Beiden dienen duurzame en positieve effecten te ondervinden.

In de opleiding zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan:

  • De creatie van een nieuwe hulpverleningscontext waarin het zowel voor mens als dier goed toeven en herstellen is.
  • Het verschil tussen begeleidingsactiviteiten met dieren en therapeutisch werk met dieren.
  • De bewuste en doelgerichte contextuele inzet van natuurelementen in een begeleidingsproces.
  • Selectie en management van de dieren. Verrijking van collectieve en individuele habitat.
  • Gezondheids- en veiligheidscriteria voor mens en dier.
  • Wettelijke criteria.
  • De creatie van een BLAD programma gebeurt telkens op maat van de cliënt en het dier.
  • Kennis- en vaardigheid omtrent de dieren: neerhofrassen/huisdieren.
  • Begeleiding via dieren is een methodiek die oorzakelijk wil werken in een hulpverleningscontext die doelbewust is ontwikkeld om een herstel van een existentieel vertrouwen mogelijk te maken.

De methodiek op zich is universeel en voor elke doelgroep toepasbaar/vertaalbaar. Deze opleiding wil echter de nadruk leggen op inzet van dieren bij kinderen en jongeren met een psychosociale problematiek.

De opleiding

De opleiding begeleidend werken met assistentie van dieren is een interactieve opleiding waarbij elke cursist- op basis van het theoretische aanbod – een eigen invalshoek kiest en deze inhoudelijk en praktisch dient uit te werken binnen een bestaand hulpverleningskader. We kiezen ook doelbewust voor een ecologische invalshoek.

De opleiding duurt 2 jaar en bestaat uit 2 modules. Naast theoretische lesuren, worden een aantal namiddagen methodologie ( praktische toepassingen ), werkplekleren en afstandsonderwijs voorzien. Zowel theorie als methodologie worden gegeven op Donderdagvoormiddagen. Er is tevens een 2° groep die les volgt op donderdagavond.

De deelnemers zullen verder worden ondergebracht in een webklas, zullen een eigen BLAD programma creëren en zullen hieraan een eindwerk koppelen.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die reeds geschoold zijn voor- en/of werkzaam zijn bij kinderen en jongeren of volwassenen met psychosociale problematieken en die hun vakkundigheid willen verrijken met het terrein van BLAD. Een minimale voeling met dieren is vereist. Verder dienen deelnemers te beschikken over een computer en internetaansluiting. Een goede kennis van de Engelse taal is vereist daar enkele cursusboeken in het Engels geschreven zijn. Deelnemers zullen begrijpen dat er naast de effectieve opleidingsuren nog bijkomend engagement verwacht wordt voor de webklas, voor de uitwerking van hun project en voor het eindwerk. Aan de opleiding kunnen maximaal 30 mensen deelnemen.

Contact

De eerstvolgende lessenreeks voor de donderdagavondklas start in September 2018. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Balans en zullen worden uitgenodigd in de lente van 2018 voor een intakemoment.

Volgende intakemomenten: – Dinsdag 4 September 2018 om 9.30u in VSPW/Balans.  Afhankelijk van het aantal inschrijvingen volgen daarna al dan niet nog andere intakemomenten.

Alvorens in te schrijven dient u eerst een aanmeldingsformulier in te vullen : op te vragen via : info@patraschefoundation.be 

Gelieve aan te melden indien U aanwezig wenst te zijn op de intakemomenten.

 

Balans: centrum voor agogische vorming en begeleiding Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Edgard Tinelstraat 92 9040 Gent (Sint-Amandsberg) Tel.: (09) 218.89.39 Fax: (09) 229.32.55 E-mail: averhoeven@vspw.be in samenwerking met VSPW/Balans